КАТАЛОГ КНИГИ

Стоянов, Захари
Записки по българските въстания : Кн.1-2 / Захари Стоянов. - София: Захарий Стоянов, 2003 с.; 20 см. - (Българска класика)

Кн. 1.- 707 с.
Т.1. 1870-1876 и Т.2. Гл. I-IV са издадени в едно книжно тяло ISBN 954-739-359-6
Кн. 2. - 689 с.
Т.2. Гл. V-VIII и Т.3. са издадени в едно книжно тяло ISBN 954-739-360-X

УДК 886.7-94+949.72.042

Именен показалец

Стоянов, Захари

Сигнатура
886.7-3/С83
Инв. №
18470
(Кн.1)
Сигнатура
886.7-3/С83
Инв. №
18471
(Кн.2)

Още от същия автор

Стоянов, Захари. Априлското въстание. София: Народна младеж, 1966

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Български писател, 1976

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Български писател, 1967

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Наука и изкуство, 1981

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1975

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1965

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1981

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1984

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1988

Стоянов, Захари. Съчинения. София: Български писател, 1965

Стоянов, Захари. Христо Ботйов. София: Български писател, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)