ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Технически прогрес

Да погледнем в бъдещето. София: Техника, 1976

Силин, Асколд. Осъществяване на идеята. София: Техника, 1982

Биленкин, Дмитрий и др. Техника на утрешния ден. София: Народна младеж, 1963

Длугач, Тамара. Човекът в света на техниката. София: Народна просвета, 1985

Горбовски, Александър. 2000-та година и след нея. София: Техника, 1979

Волков, Генрих. Човекът и научно-техническата революция. София: Народна просвета, 1979

Маринова, Иванка и др. Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура. София: ТИЛИА, 1995

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)