ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Транспорт

Гюнтер, Волфганг. Пътища, мостове и кули. София: Техника, 1985

Ребайн, Елфриде. Ветерани върху релси. София: Техника, 1984

Даскалов, Слав и др. Парната машина. София: Техника, 1991

Денчев, Михаил. Генчо и машините. София: Народна младеж, 1972

Чапмън, Роджър. Време за живот. Варна: Георги Бакалов, 1982

Нарусбаев, Александър. Катастрофи в морските дълбини. Варна: Георги Бакалов, 1988

Пеев, Димитър и др. Силуети на XXI век. София: Отечество, 1986

Лазаров, Георги. Първа помощ при транспортни злополуки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1967

Горбовски, Александър. 2000-та година и след нея. София: Техника, 1979

Развитие и използване на Националния комплекс Дунав. Варна: Георги Бакалов, 1981

Скоростни машини. София: Унискорп, 2009

Костов, Стоян. Под роден флаг. София: Профиздат, 1965

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)