КАТАЛОГ КНИГИ

Златаров, Асен
Сборник : Избрани статии и научни трудове / Асен Златаров; Ред. Д. Каданов, Ив. Панчев. - София: Наука и изкуство, 1956. - 353 с.; 22 см.

Съсържа: Биографичен очерк

УДК 886.7-8

Именен показалец

Златаров, Асен

Сигнатура
886.7-3/З70
Инв. №
10577

Още от същия автор

Златаров, Асен. Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)