КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Славчо
Растения-паразити / Славчо Петров. - София: Народна просвета, 1982. - 92 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Природонаучни знания)
УДК 581

Именен показалец

Петров, Славчо

Сигнатура
58/ П47
Инв. №
3719
Сигнатура
58/ П47
Инв. №
3718

Още от същия автор

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Петров, Славчо и др. Зеленият океан. София: Народна просвета, 1967

Петров, Славчо. Растителният свят от възникването му до наши дни. София: Народна просвета, 1956


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)