КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Славчо и др.
Атлас по ботаника / Славчо Петров, Емануил Паламарев. - София: Народна просвета, 1989. - 336 с. : с ил.; 20 см.

Азб. указ. на бълг. имена; Азб. указ. на лат. имена

УДК 581

Именен показалец

Петров, Славчо

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ П47
Инв. №
15665

Още от същия автор

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Петров, Славчо и др. Зеленият океан. София: Народна просвета, 1967

Петров, Славчо. Растения-паразити. София: Народна просвета, 1982

Петров, Славчо. Растителният свят от възникването му до наши дни. София: Народна просвета, 1956


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)