ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Птици

Карас, Роджър. Господарят на залива; Носителят на гръмотевици. София: Земиздат, 1980

Адамсън, Джой. Приятели от гората. София: Земиздат, 1986

Боев, Златозар. Птиците. София: Отечество, 1990

Тинберген, Нико. Любознателни природолюбители. София: Земиздат, 1980

Заянчковски, Иван. Врагове на нашите врагове. София: Земиздат, 1972

Кюизен, Мишел. Грабливите птици на Европа ; В пустините. София: Народна просвета, 1990

Недков, Златан. Питомни и диви другари. София: Отечество, 1980

Грудев, Никола. Канарчета. София: Земиздат, 1987

Георгиев, Емил и др. Врабчо, глава на семейство. София: Народна младеж, 1984

Цанова, Наташа и др. Повече от 100 удивителни животни в България. София: Фют, 2004

Мичев, Таню и др. Защитени птици в България. София: Земиздат, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)