ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Пещери

Попов, Владимир. Съева дупка. София: Медицина и физкултура, 1969

Трантеев, Петър. Магурата. София: Медицина и физкултура, 1971

Жалов, Алексей и др. Дни и нощи под земята. София: Медицина и физкултура, 1980

Георгиев, Васил. Обитатели на вечния мрак. София: Народна просвета, 1961

Недков, Златан. Питомни и диви другари. София: Отечество, 1980

Пенчев, Симеон. Вълшебен свят. София: Народна просвета, 1970

Цветков, Любомир. Живот в подземните води. София: Наука и изкуство, 1963

Кастьоре, Норбер. Моят живот под земята. София: Народна младеж, 1967

Трантеев, Петър и др. Тайната на пещерите. София: Наука и изкуство, 1968

Николова, Лилка. Организмите и живота на земната кора. София: Народна просвета, 1966

Джамбазов, Николай. Пещерите в България. София: Наука и изкуство, 1958

Трантеев, Петър и др. Пещерите в България. София: Медицина и физкултура, 1978

Попов, Владимир и др. Пещерата Бачо Киро. София: Медицина и физкултура, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)