КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Васил и др.
Земноводните и влечугите / Васил Георгиев, Димо Божков; Худож. Борис Димовски, Атанас Михалчев, Здравко Стоянов. - София: Отечество, 1985. - 163 с. : с ил.; 29 см. - (Научнопопулярна поредица Какво знаем за... : Сер. Биология)
УДК 597.6+598.1

Именен показалец

Божков, Димо
Георгиев, Васил

Предметен показалец

Земноводни

Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
11813

Още от същия автор

Георгиев, Васил. Бозайниците. София: Отечество, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)