КАТАЛОГ КНИГИ

Петков, Петко
Записки по история на новото време : Ч. 1 - 2 / Петко Петков. - София: Свят. Наука, 1993 с.; 20 см.

Ч. 2 От френската революция до Първата световна война.-1993.-144с.с

УДК 940.2(075.2)

Именен показалец

Петков, Петко

Предметен показалец

История - учебни помагала
Европа
САЩ - история

Сигнатура
940/П44
Инв. №
19183
(Ч. 2)

Още от същия автор

Петков, Петко и др. Христоматия по нова обща история. София: Народна просвета, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)