ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Ботаника

Христоматия по биология. София: Народна просвета,

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Франке, Гунтер и др. Дарове на земята. София: Земиздат, 1979

Цингер, А.. Занимателна ботаника. София: Народна младеж, 1964

Георгиев, Велико. Занимателни игри по ботаника и зоология. София: Народна просвета, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)