КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Велико
Занимателни игри по ботаника и зоология : [Ръководство за учители от средния курс] / Велико Георгиев. - София: Народна просвета, 1972. - 124 с.; 20 см.
УДК 372.8:58 + 372.8:59

Именен показалец

Георгиев, Велико

Предметен показалец

Зоология
Методическо ръководство
Ботаника

Сигнатура
372/Г37
Инв. №
5371

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)