КАТАЛОГ КНИГИ

Христоматия по биология : Т.1- / Състав. Т. Митева и др. - София: Народна просвета, : с ил.; 20 см.

Други състав. : М. Дечева, Й. Лихарска, Е. Шопова, Р. Савова
Т. 2: Ботаника. - 1985. - 192 с.:с цв. ил.

УДК 372.8:58(082)(075.2)

Именен показалец

Митева, Тодорка (съст.)

Предметен показалец

Растения
Ботаника

Сигнатура
58/ Х83
Инв. №
11977
Сигнатура
58/ Х83
Инв. №
11978
(Т.2)
Сигнатура
58/ Х83
Инв. №
11976

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)