ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Траки

Маразов, Иван. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Св. Климент Охридски, 1992

Гинев, Георги. Съкровището от Кралево. София: Бълг. художник, 1983

Фол, Александър и др. Тракийски легенди. София: Наука и изкуство, 1981

Данов, Христо. Траки. София: Народна просвета, 1982

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)