КАТАЛОГ КНИГИ

Фол, Александър
Херосът остава в Тракия : Проблеми на разселването и на етно-демографията на древно-тракийските племена / Александър Фол. - София: ОФ, 1970. - 84 с.; 20 см.
УДК 949.72.022

Именен показалец

Фол, Александър

Предметен показалец

Древна Тракия
История на България
Траки

Сигнатура
949.72.02/Ф69
Инв. №
5731
Сигнатура
949.72.02/Ф69
Инв. №
8795

Още от същия автор

Фол, Александър. Епаминонд. София: Държавно военно издателство, 1967

Фол, Александър. Песента за Ситалк. София: Народна младеж, 1968

Фол, Александър и др. Тракийски легенди. София: Наука и изкуство, 1981

Фол, Александър. Тракийско военно изкуство. София: ДВИ, 1969

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)