КАТАЛОГ КНИГИ

Райнов, Атанас
Евангелски легенди, чудеса и мироглед / Атанас Райнов. - София: Партиздат, 1975. - 245 с.; 20 см.
УДК 2

Именен показалец

Райнов, Атанас

Предметен показалец

Религия
Християнство

Сигнатура
2/Р 28
Инв. №
5693

Още от същия автор

Райнов, Атанас и др. Човекът и неговата жизнена среда. София: Медицина и физкултура, 6950


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7692 | Имена в показалеца: 4635

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)