КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Георги и др.
Кратък политически речник / Георги Попов, Е. Пеовска, Е. Иванова, М. Минков. - София: Партиздат, 1985. - 648 с.; 21 см.
УДК 32(038)

Именен показалец

Иванова, Е.
Минков, М.
Пеовска, Е.
Попов, Георги

Предметен показалец

Авиация
Политика
Речници

Сигнатура
32/К 89
Инв. №
12624

Още от същия автор

Попов, Георги. Ботевград. София: Издателство на ОФ, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7134 | Имена в показалеца: 4183

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)