ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Водни ресурси

Йовчев, Милко. Какво знаете за водата. София: Народна просвета, 1965

Страхилов, Емил. Артерии на плодородието. София: Народна младеж, 1963

Ханке, Хелмут. Синият континент. Варна: Държавно издателство, 1970

Фоекс, Жан.Албер. Подводната история на човечеството. Варна: Държавно издателство, 1970

Алтшулер, В. и др. Лунни ритми. Варна: Държавно издателство, 1973

Дядовски, Иван и др. Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване. София: Тилиа, 1995

Стойчев, Кирил. Водните ресурси на земята. София: Народна просвета, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)