КАТАЛОГ КНИГИ

Дядовски, Иван и др.
Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване / Иван Дядовски, Й. Стефанов, Т. Гърданов, Св. Братанова, Хр. Найденов. - София: Тилиа, 1995. - 247 с. : с ил.; 21 см.
ISBN 954-8706-26-1УДК 502.6

Именен показалец

Братанова, Св.
Гърданов, Т.
Дядовски, Иван
Найденов, Хр.
Стефанов, Й.

Предметен показалец

Екология
Водни ресурси

Сигнатура
502/Е 43
Инв. №
18836

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)