ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Фауна

Хлудова, Олга. Зад синия праг. Варна: Държавно издателство, 1965

Макюън, Греъм. Морски змейове, моряци и скептици. Варна: Георги Бакалов, 1982

Хас, Ханс. Експедиция към неизвестното. Варна: Държавно издателство, 1969

Русев, Борис. Животът в нашите реки. Варна: Държавно издателство, 1961

Оденинг, Клаус. Животните на Антарктика. София: Земиздат, 1989

Надеждина, Надежда. Не си отивай, Аук. София: Отечество, 1988

Кръстев, Павел и др. Горски свят. София: Народна младеж, 1977

Цветков, Любомир. Живот в подземните води. София: Наука и изкуство, 1963

Хас, Ханс. Ние идваме от морето. Варна: Държавно издателство, 1966

Пасков, Тодор. През девет морета.... София: Земиздат, 1989

Маринов, Теню. Зообентосът от българския сектор на Черно море. София: БАН, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)