ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Почивка и свободно време

Попов, Иван. Умората и борбата с нея. София: Медицина и физкултура, 1980

Атанасова, Добринка. Пролетна умора. Пловдив: Христо Г. Данов, 1966

Керековски, Иван и др. Малкото дете и телевизията. София: Медицина и физкултура, 1971

Владимирова-Железарова, Снежинка. Свободното време на децата. София: Народна просвета, 1971

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)