КАТАЛОГ КНИГИ

Владимирова-Железарова, Снежинка
Свободното време на децата / Снежинка Владимирова-Железарова. - София: Народна просвета, 1971. - 102 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за родителя)
УДК 379.8

Именен показалец

Владимирова-Железарова, Снежинка

Предметен показалец

Почивка и свободно време

Сигнатура
37/ В70
Инв. №
9449

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)