КАТАЛОГ КНИГИ

Керековски, Иван П. и др.
Малкото дете и телевизията / Иван П. Керековски, Серафим Влаев. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 30 с. : с ил.; 20 см. - (Лекарят в помощ на родителите)
УДК 379.82

Именен показалец

Керековски, Иван П.

Предметен показалец

Семейство
Почивка и свободно време

Сигнатура
37/ К52
Инв. №
5561

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)