ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Алкохолизъм

Шипковенски, Никола. Алкохолна престъпност и наказателна отговорност. София: Медицина и физкултура, 1975

Братанов, Димитър. Общественици, учени и писатели против алкохолизма. София: Народна просвета, 1986

Ключников, Сергей. Алкохолизъм. София: Скорпио ви, 2003

Генкова, Людмила и др. Разговори за измамните блаженства. София: Народна просвета, 1986

Да възпитаваме трезви граждани. София: Народна просвета, 1978

Вълова, Виржиния. Здраве и сила. [София]: Отворено образование към фонд. Отворено общество, 1995

Генкова, Людмила и др. Разговори за измамните блаженства. София: Народна просвета, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)