КАТАЛОГ КНИГИ

Да възпитаваме трезви граждани / Генчо Д. Пирьов и др. ; Под ред. на Генчо Д. Пирьов. - София: Народна просвета, 1978. - 128 с.; 20 см.

Други авт.: Тодор Ат. Станкушев, Васил Н. Попов, Илия Ив. Бусаров

УДК 371.7+613

Именен показалец

Пирьов, Генчо Димитров

Предметен показалец

Алкохолизъм
Възпитание

Сигнатура
37/ Д11
Инв. №
116600
Сигнатура
37/ Д11
Инв. №
586

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)