КАТАЛОГ КНИГИ

Генкова, Людмила Ленкова и др.
Разговори за измамните блаженства / Людмила Генкова, Нено Славков; Худож. Светослав Янакиев. - София: Народна просвета, 1986. - 128 с. : с ил.; 17 см.
УДК 613.81+613.83./84+371.04

Именен показалец

Генкова, Людмила Ленкова
Славков, Нено Борисов

Предметен показалец

Алкохолизъм
Наркотици

Сигнатура
613/ Г30
Инв. №
12744
Сигнатура
613/ Г30
Инв. №
12738
Сигнатура
613/ Г30
Инв. №
12745

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)