ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Земеделие

Топузов, Иван и др. Първите стъпки на земеделската просвета в България. Пловдив: Христо Г. Данов, 1971

Келер, Борис. Преобразователи на природата на растенията. София: Народна култура, 1950

Развитие на земеделието по българските земи. София: Земиздат, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)