КАТАЛОГ КНИГИ

Развитие на земеделието по българските земи / Състав. Иван Венедиков. - София: Земиздат, 1981. - 312 с.; 24 см.
УДК 949.72 + 631.5(497.2)(091)

Именен показалец

Венедиков, Иван (съст.)

Предметен показалец

История на България
Земеделие

Сигнатура
949.72/Р20
Инв. №
12970

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)