ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Фотография

Бърнев, Панайот. Портретна фотография. София: Техника, 1982

Ташев, Анастас. Как действуват филтрите. София: Техника, 1967

Кацев, Антон. Цвят и принципи на цветната фотография. София: Техника, 1983

Симеонов, Васил. Фотография без сребро. София: Техника, 1986

Хоксби, Питър и др. Фотография. София: Техника, 1986

Боров, Иван. На лов с фотоапарат. София: Отечество, 1982

Куракин, Александър. Фотографията, киното, звукозаписът в дейността на педагога - възпитател. София: Народна просвета, 1983

Бонгард-Левин, Григорий. Древноиндийската цивилизация. София: Наука и изкуство, 1982

Хегел, Георг. История на философията. София: БКП, 1961-

Фойербах, Лудвиг. Избрани произведения. София: БКП, 1966 -

Хобс, Томас. За тялото. София: Наука и изкуство, 1980

Боев, Петър. Разговор за фотографията. София: Отечество, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)