КАТАЛОГ КНИГИ

Симеонов, Васил Драгомиров
Фотография без сребро / Васил Д. Симеонов. - София: Техника, 1986. - 94 с. : с ил.; 20 см.
УДК 772/773:621.38

Именен показалец

Симеонов, Васил Драгомиров

Предметен показалец

Фотография

Сигнатура
77/ С37
Инв. №
13635
Сигнатура
77/ С37
Инв. №
13586

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)