КАТАЛОГ КНИГИ

Фойербах, Лудвиг
Избрани произведения / Лудвиг Фойербах. - София: БКП, 1966 -

Т. 2 - 1966, 948 с.

УДК 1

Именен показалец

Фойербах, Лудвиг

Предметен показалец

Фотография

Сигнатура
1/Ф 66
Инв. №
5924

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)