ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Алпинизъм

Янков, Людмил. Мечта отвъд долините. София: Народна младеж, 1986

Станев, Петър. Монблан ` 82. София: Медицина и физкултура, 1983

Ребюфа, Гастон. Звезди и бури. София: Медицина и физкултура, 1967

Бонати, Валтер. Моите планини. София: Медицина и физкултура, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)