КАТАЛОГ КНИГИ

Ребюфа, Гастон
Звезди и бури : Шест северни стени / Гастон Ребюфа; Прев. от фр. с предг. Светослав Колев. - София: Медицина и физкултура, 1967. - 128 с. : с ил.; 20 см.

Очерк за алпинизма.
Кн. е отличена с Голямата литературна награда на планината за 1954 г. - Франция и Голямата награда на IV междунар. фестивал на планинския филм в Тренто - Италия, 1955 г.

УДК 796.52(09)

Именен показалец

Ребюфа, Гастон

Предметен показалец

Алпинизъм

Сигнатура
796/ Р44
Инв. №
6743

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)