КАТАЛОГ КНИГИ

Иванчева, Ирен Иванова
Брегове на чувството : Гласове на жени в българската поезия / Ирен Иванчева. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 171 с.
ISBN: 954-07-0330-1УДК 886.7(092)+886.7-1.09+92

Именен показалец

Иванчева, Ирен Иванова

Предметен показалец

Жени
Поезия

Сигнатура
886.7.09/ И25
Инв. №
17300

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)