ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Балканската война

Тончев, Теньо. Храбростта на България. София: Военно издателство, 1981

Митев, Йоно. Генерал Никола Генев. София: Държавно военно издателство, 1966

Стайнов, Генчо. Писма от Одрин 1912-1913. София: Изд. ателие Аб, 2009

Калинков, Асен. Те умряха за тебе, родино!.... София: ОФ, 1972

Лалков, Милчо. Между възторга и покрусата. София: Слов-Д, 1993

Тончев, Теньо. Храбростта на България. София: Военно изд., 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)