КАТАЛОГ КНИГИ

Калинков, Асен
Те умряха за тебе, родино!... / Асен Калинков. - София: ОФ, 1972. - 168 с.; 20 см.
УДК 949.72.052(02.062)

Именен показалец

Калинков, Асен

Предметен показалец

История на България
Балканската война

Сигнатура
949.72.052/К16
Инв. №
5034

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)