КАТАЛОГ КНИГИ

Митев, Йоно
Генерал Никола Генев / Йоно Митев. - София: Държавно военно издателство, 1966. - 158 с. : с ил.; 20 см. - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355(497.2)(092)+92 Генев, Никола

Именен показалец

Митев, Йоно

Предметен показалец

Пълководци
Балканската война

Сигнатура
355/ Г29
Инв. №
5067

Още от същия автор

Митев, Йоно. Девети юни 1923. София: БКП, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)