ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Богомилство

Ангелов, Димитър. Богомили. София: Издателство на ОФ, 1961

Примов, Борислав. Бугрите. София: Издателство на ОФ, 1970

Мутафчиева, Вера. Богомили. София: Отечество, 1976

Богданов, Иван. Клади край Босфора. София: НС ОФ, 1962

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)