КАТАЛОГ КНИГИ

Ангелов, Димитър
Богомили / Димитър Ангелов. - София: Издателство на ОФ, 1961. - 76 с.; 20 см.
УДК 949.72.031+272/273(497.2)(091)

Именен показалец

Ангелов, Димитър

Предметен показалец

Ерес
Богомилство

Сигнатура
949.72.03/ А64
Инв. №
5148
Сигнатура
949.72.03/А64
Инв. №
5806

Още от същия автор

Ангелов, Димитър. Българската народност през вековете. Ст. Загора: Идея, 1994

Ангелов, Димитър. Когато човекът не беше. София: Български писател, 1984

Ангелов, Димитър. На живот и смърт. София: Български писател, 1982

Ангелов, Димитър и др. Подбрани извори за историята на Византия. София: Наука и изкуство, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)