КАТАЛОГ КНИГИ

Примов, Борислав
Бугрите : Книга за поп Богомил и неговите последователи / Борислав Примов. - София: Издателство на ОФ, 1970. - 384 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.031

Именен показалец

Примов, Борислав

Предметен показалец

Богомилство

Сигнатура
949.72.03/ П87
Инв. №
7463

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)