ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Владетели

Хаслип, Джоун. Мария Антоанета. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992

Янков, Александър. Петър Първи. София: Държавно военно издателство, 1969

Владетели на Османската империя. София: Кибеа, 2003

Бошнаков, Константин. Владетели на Древна Европа. София: Кибеа, 2003

Божилов, Иван. Владетели на Византийската империя. София: Кибеа, 2005

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)