КАТАЛОГ КНИГИ

Янков, Александър
Петър Първи / Александър Янков. - София: Държавно военно издателство, 1969. - 102 с.; 20 см. - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355.48(092)+947(092)+92

Именен показалец

Янков, Александър

Предметен показалец

Пълководци
Владетели

Географски показалец

Русия

Сигнатура
947/ Я60
Инв. №
8698

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)