КАТАЛОГ КНИГИ

Владетели на Османската империя : Султаните от династията на Осман Гази / Адапт., [прев.] Светлозара Костова. - София: Кибеа, 2003. - 120 с. : с ил.; 33 см.
ISBN: 954-474-328-6УДК 956.0(092)(02.062)+92(560)

Именен показалец

Костова, Светлозара (прев.)

Предметен показалец

Владетели
История
Османска империя

Сигнатура
93/99/В68
Инв. №
18927

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)