ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Опера

Грозева, Вера. Срещи и интервюта с три поколения оперни певци. София: Музика, 1981

Карапетров, Константин. Елена Николай. София: Наука и изкуство, 1969

Сагаев, Любомир. Книга за операта. София: Наука и изкуство, 1964

Тенев, Драган. Неаполитанската песен. София: Музика, 1980

Лазаров, Стефан. Старите майстори. София: Музика, 1988

Владимирска, Ала. Звездни мигове на оперетата. София: Музика, 1976

Калман, Вера. Моят живот с Имре Калман. София: Музика, 1982

Казака, Теню. Николай Гяуров. София: Народна младеж, 1972

Морфов, Богдан. Незабравимата Христина Морфова. София: Музика, 1980

Музикален алманах ` 79. София: Музика, 1979

Мазарова-Гинева, Мария. Тодор Мазаров. София: Музика, 1980

Сагаев, Любомир. Книга за операта. София: Музика, 1983

Сагаев, Любомир. Българското оперно творчество. София: Наука и изкуство, 1958

Анастасова, Лидия. Оперното изкуство. София: Народна младеж, 1960

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)