КАТАЛОГ КНИГИ

Владимирска, Ала
Звездни мигове на оперетата / Ала Владимирска; Прев. от рус. Петър Лунгов. - София: Музика, 1976. - 152 с.; 20 см.
УДК 782.8(100)(091)

Именен показалец

Владимирска, Ала

Предметен показалец

Опера

Сигнатура
78/ В70
Инв. №
6815

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)