КАТАЛОГ КНИГИ

Сагаев, Любомир
Книга за операта : [Сборник от био-библиогр. очерци на композитори и обяснения за 71 опери] / Състав. Любомир Сагаев. - София: Наука и изкуство, 1964. - 459 с.; 21 см.
УДК 782.1(100)(092)+92(100)

Именен показалец

Сагаев, Любомир

Предметен показалец

Опера

Сигнатура
78/ С13
Инв. №
7643

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)