ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Стара планина

Димитров, Димитър и др. Западна Стара планина. София: Медицина и физкултура, 1963

Данов, Георги и др. От Ком до Емине. София: Медицина и физкултура, 1974

Ненов, Тодор и др. Стара планина. София: Медицина и физкултура, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)