КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Димитър и др.
Западна Стара планина : Пътеводител / Димитър Йорданов Димитров, Георги Д. Данов, Кирил Воденичаров. - София: Медицина и физкултура, 1963. - 208 с. : с ил.; 20 см.
УДК 914.972(234.423.4)(036)

Именен показалец

Воденичаров, Кирил
Данов, Георги
Димитров, Димитър

Предметен показалец

Пътеводители
География - България

Географски показалец

Стара планина

Сигнатура
914.972/Д59
Инв. №
6023

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)