ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Кюри, Мария Склодовска

Бобинска, Елена. Мария Склодовска Кюри. София: Народна просвета, 1960

Бобинска, Елена. Мария Склодовска - Кюри 1867-1934. София: Народна просвета, 1960

Котон, Еужени. Фамилия Кюри. София: Наука и изкуство, 1968

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8526 | Имена в показалеца: 5184

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)