КАТАЛОГ КНИГИ

Бобинска, Елена
Мария Склодовска - Кюри 1867-1934 : [Биогр. очерк] / Елена Бобинска. - София: Народна просвета, 1960. - 43 с. : с ил.; 20 см.
УДК 53

Именен показалец

Бобинска, Елена
Кюри, Мария Склодовска (за него)

Предметен показалец

Физици
Химия
Физика

Сигнатура
53/ Б52
Инв. №
10313

Още от същия автор

Бобинска, Елена. Мария Склодовска Кюри. София: Народна просвета, 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)